Urheiluakatemia Tavastiassa liikutaan aamuisin

Hämeenlinnan kaupunki edistää lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla monipuolista harrastustoimintaa. Vuoden 2023 aikana kehitetään erityisesti yläkoululaisten liikkumista ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä, joilla pyritään siihen, että oppilaat liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi koulupäivän aikana.

Urheiluakatemioiden yläkoulutoiminta on osa Suomen Olympiakomitean johtamaa valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö, jossa koulutus ja siviiliuraan valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

Urheiluakatemia Tavastian aamuvalmennusryhmät ovat käynnistyneet ”lähiliikuntakoulu” -mallina

Urheiluakatemia Tavastia tekee tiivistä yhteistyötä mm. paikallisten urheiluseurojen, Hämeenlinnan kaupungin, Lasten Liikunnan Tuen ja Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa. Lisäksi asiantuntijatoiminnassa on mukana useita paikallisia liikunta-alan yrittäjiä.

Toiminta Hämeenlinnan kaupungin 7. – 9.vuosiluokan oppilaille suunnitelmallista ja tavoitteellista valmennustoimintaa Urheiluakatemian mukaisesti.

”Syksyllä 2023 aloitettu lähiliikuntakoulu -malli on käynnistynyt hienosti Hämeenlinnan ylä- ja yhtenäiskoulujen osalta. Toimintaan on hakeutunut mukaan noin 270 oppilasta ja valmennusryhmiä on käynnissä yhdeksän,” kertoo projektiasiantuntija Niina Heikkilä.

Mikäli omassa lajissa ei harjoituksia pystytä tarjoamaan kyseiseen aikaan, kaikilla urheilijoilla on mahdollisuus osallistua monipuolisiin yhteisiin fysiikkatreeneihin eli monilajiryhmiin.

Kuluvana lukuvuotena akatemian aamuvalmennukset toteutetaan torstaiaamuisin klo 7.30 ja 9 välillä. Samaan ajankohtaan tarjotaan muille oppilaille harrastustoimintaa Harrastus ihan lähellä -toiminnan kautta.

Ylä- ja yhtenäiskoulujen työjärjestykset ovat laadittu siten, että muuta opetusta ei tuona aikana ole, joten kyseinen aika on oppitunneista vapaa kaikissa Hämeenlinnan ylä- ja yhtenäiskouluissa.

Lisätietoja: