Vastaa kyselyyn Hämeenlinnan liikennevaloista

Kysely Hämeenlinnan liikennevaloista on nyt auki. Webropolilla toteutettuun sähköiseen kyselyyn pääset vastaamaan alla olevasta linkistä ja vastausaikaa on 17.3.2024 asti.

Kyselyllä kerätään tietoa liikennevalojen nykytilasta ja kehittämistarpeista

Kerättyjä tietoja käytetään Hämeenlinnan liikennevalojen yleissuunnitelman laatimisen tukena. Vastaaminen kestää avoimenpalautteen määrästä riippuen noin 5-20 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä vastaajia voi tunnistaa tai yksilöidä.

Sidosryhmille kohdennetaan erillinen kysely

Sidosryhmille, kuten pelastuslaitokselle, poliisille, takseille, liikennöitsijöille, kuljetusyrityksille, pyöräilyseuralle, nuorisovaltuustolle sekä vanhus- ja vammaisneuvostoille, kohdennetaan erillinen kysely.

Lisätiedot: