Hattulan Niinimäen tuulivoimalahanke

Yleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hattulan kunnanhallitus on 25.3.2024 päättänyt asettaa vireille Niinimäen tuulivoimaosayleiskaavan. Hattulan kunnan elinvoimalautakunta on 26.3.2024 päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) julkisesti nähtäville. OAS on nähtävillä Hattulan kunnan verkkosivuilla sekä 28.3.-30.4.2024 välisen ajan Hattulan kunnanvirastossa (Pappilanniementie 9, 13880 Hattula) ja Hattulan kirjastossa (Kauppatie 3, 13720 Parola)

Kaava tulee Hattulan puolelle, mutta on lähellä kuntarajaa, joten OAS on kyseisenä aikana tutustuttavissa myös Hämeenlinnan kaupungintalon palvelupiste Kastellissa (Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna) ja Rengon kirjastossa (Rengonraitti 7, 14300 Hämeenlinna).

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

YVA -ohjelma on nähtävillä 28.3.-30.4. ympäristöhallinnon verkkopalvelussa

Kuulutus on julkaistu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivulla ”kuulutukset
Kuulutus: Niinimäen tuulivoimahanke, Hattula, Hämeenlinna, Ympäristövaikutustenarviointiohjelma (pdf)