ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys kotona ja laitoksissa

Kotiäänestys Kotiäänestys järjestetään niille Hämeenlinnan kaupungin äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan …