järjestöt

Järjestöyhteistyö

Hämeenlinnan kaupunki haluaa tiivistää ja tehdä enemmän yhteistyötä järjestöjen kanssa. Järjestöt tekevät hyvää ja laajaa toimintaa ja järjestöissä on paljon osaamista. Järjestöjen ja kaupungin yhteistyöllä …