kielten opetus

Kielipolku

Hämeenlinnassa ensimmäinen vieras kieli (A1-kieli) on kaikilla englanti, jonka opiskelu alkaa ensimmäiseltä vuosiluokalta. Neljänneltä luokalta alkavan vapaaehtoisen A2-kielen oppilas voi valita koulunsa kielipolun mukaisista kielistä. …