Kolmenkierto

Kysely jätehuollon palvelutasosta

Jätehuollon palvelutason määrittely on käynnissä parhaillaan. Palvelutasoa määrittelevät yhdessä kunnat, Kiertokapula Oy ja kuntalaiset. Määrittelytyötä koordinoi jätehuoltoviranomainen. Jätelaki on muuttunut viime vuosina paljon, jonka vuoksi …