kuntalaisaloite

Kuntalais- ja valtuustoaloite

Kunnan asukkaalla tai asukasryhmällä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. (Kuntalaki 28 §). Aloitteen voi tehdä vapaamuotoisesti, kirjallisesti tai sähköisesti valtakunnallisessa kuntalaisaloite-palvelussa. Nimettömiä …