osallistuva budjetointi

Osallistava budjetointi

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistavan budjetoinnin ajatuksena on tarjota asukkaille mahdollisuus osallistua kaupungin kehittämiseen …