Päätökset

Kaupunginvaltuuston päätökset 5.2.2024

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti alla olevan mukaisesti. § 4 Strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2024 Kaupunginvaltuusto merkitsi strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit tiedoksi. …

Kaupunginhallituksen päätökset 22.1.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti: § 21 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) investointihankkeiden rahoittamiseksi Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, …

Kaupunginhallituksen päätökset 18.12.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti: § 455 Kaupunkimarkkinoinnin siirto Linnan Kehitykseltä Strategia ja tietojohtamispalveluihin, sopimus liikkeenluovutuksesta Kaupunginhallitus päätti § 456 Etuosto-oikeuden …