päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö tarkoittaa laaja-alaista asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, jolla tähdätään päihteiden käytön vähentymiseen ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn. Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vähentämään alkoholin, huumausaineiden, …