päiväkodit

Palveluverkon muutosesitykset sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle

Hämeenlinnan kaupunki on valmistellut palveluverkkoselvitystä, jossa arvioidaan varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, museo ja kirjastopalveluja suhteessa väestönmuutokseen, kaupungin talouden tasapainotukseen, hyvinvointiin ja elinvoimaan. Kaupunginvaltuusto päätti selvityksen aloittamisesta …