puut

Puiden kaataminen tontilta

Tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman rakennusvalvonnan lupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: Ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa …