rakentamistapaohje

Rakentamistapaohjeita

Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita. rakentajia ja viranomaisia alueiden toteuttamisessa. Rakentamistapaohjeita laaditaan yleensä kaavamääräysten lisäksi asemakaava-alueille. Niissä voidaan antaa ohjeiden lisäksi määräyksiä rakennuksien ja pihojen …