Sairaalakoulu

Sairaalakoulun konsultaatio

Hämeenlinnan sairaalakoulun konsultoiva erityisopettaja toimii koko Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Konsultaation tavoitteena on tukea oppilaan koulunkäyntiä omassa lähikoulussaan ja löytää tapauskohtaisesti sopivat tukimuodot yhteistyössä oppilaan verkoston …

Luokat 7-9

Nuorisopsykiatrisella osastolla tutkimuksissa tai hoidossa olevat oppilaat opiskelevat sairaalakoulun 7-9 luokassa. Kanta-Hämeen keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö palvelee tutkimusta ja hoitoa tarvitsevia 13-17 -vuotiaita nuoria, joten luokassa …

Luokat 0-6

Luokan oppilaat ovat lastenpsykiatrian osaston potilaita. Luokassa on oppilaita esiopetuksesta kuudesluokkalaisiin. Kaikki lastenpsykiatrisella osastolla osastojaksolla olevat lapset käyvät sairaalakoulua joko yhdessä muiden kanssa tai osittain/kokonaan …

Sairaalakoulu (Ahvenistonharjun koulu)

Kanta-Hämeen keskussairaalan lasten- tai nuorisopsykiatrisella osastolla olevat peruskouluikäiset lapset ja nuoret opiskelevat sairaalajaksonsa ajan Ahvenistonharjun koulussa. Nuorisopsykiatrian avohoidossa oleville 7.-9. luokkalaisille on koulussa lisäksi kaksi …