valvontasuunnitelma

Ympäristö

Ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen Kunnan pitää alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että asukkaalle turvataan elinympäristö, joka on Ympäristönsuojelulla tarkoitetaan ihmisen toiminnasta aiheutuvan elinympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemistä …