Joukkoliikenteen lippu-uudistus

Lippu-uudistus lähti liikkeelle 1.1.2018, kun uusi liikennepalvelulaki astui voimaan. Waltti lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmää toimittava TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on lähtenyt rakentamaan lippu-uudistusta niin, että jatkossa liikennöinti-, informaatio- ja lippujärjestelmä toimii pilvipalvelussa eli taustassa, eikä Waltti-kortilla ole jatkossa matkustustietoja. Kortti toimii enää tunnisteena. Tätä asiakkaan tietojen ja matkustusoikeuksien tallentamista taustaan kutsutaan tunnistepohjaiseksi lippujärjestelmäksi.

”Kaikki elää koko ajan, olemme olleet kehityksen kärjessä”, kertoo joukkoliikennekoordinaattori Kim Venesjärvi. ”Lähimaksua kun ajattelee, niin olimme neljäs kaupunki Suomessa, joka otti lähimaksamisen koko joukkoliikenteessä käyttöön. Meitä ennen lähimaksaminen on otettu joukkoliikenteessä käyttöön Turussa, Oulussa ja Tampereella.”

Tietojen siirtäminen järjestelmään

Jotta koko järjestelmä ei menisi jumiin tai haavoittuisi, viedään uudistusta asteittain eteenpäin. Samalla on pystytty kontrolloimaan mahdollisia virheitä. Kaikki viimeisetkin kaupunkien kausiliput on saatu siirrettyä taustaan viime syksynä 2021 koko Suomessa. Arvon siirtäminen kortilta taustaan on otettu ensimmäisenä käyttöön Salossa maaliskuussa 2022. Hämeenlinnassa aloitetaan siirtämään olemassa olevia arvotietoja kortilta taustaan 1.8.2022 niin, että kortista tulee pelkkä tunniste.

Tämä mahdollistaa sen, että jatkossa tunnisteena voi olla jokin muukin kuin Waltti-kortti, esimerkiksi Kela-kortti, ajokortti, passi, puhelin tms. Järjestelmään tulee vain määritellä, mitä hyväksytään tunnisteeksi ja että järjestelmä tunnistaa tietyt kortit QR-koodin, viivakoodin tms. tunnisteen kautta. Tunnisteen avulla pystytään tarkistamaan taustasta, että henkilöllä on matkustusoikeus tiettyyn joukkoliikenteeseen tai matkaan. Tämä on jatkossa tapahtuvaa kehitystyötä.

Voit maksaa bussissa myös Waltti-matkakortilla.

Järjestelmän testausvaihe

Arvon siirtämisen testaaminen aloitettiin huhti-toukokuussa 2022. Testihenkilöille luotiin tunnistepohjaiset kortit muuttamalla olemassa olevilla Waltti-korteilla oleva arvo taustaan. Kortti vain käännettiin niin, että arvo meni tilipohjaiseksi. Kortista tuli tunnistepohjainen, eli järjestelmä käy leimatessa tarkistamassa tunnisteen taustassa, että ”Henkilöllä X on oikeus matkustaa. Kortilla on arvoa X verran, ja veloittaa tarvittavan arvon määrän asiakkaan kukkarosta, tililtä tai taustasta”, miten sitä halutaankaan kutsua.

Uudistuksen eri vaiheet

TVV Lippu- ja maksujärjestelmän toimesta on tehty ensimmäisenä järjestelmä taustaan. Tämän jälkeen alkoi testausvaihe: käännettiin kortteja tunnistepohjaisuuteen ja testattiin toimivuutta. Seuraavaksi palvelupistelaitteet ja myyntilaitteet käännetään taustajärjestelmään ja aloitetaan myymään tunnistepohjaisia lippuja. Järjestelmävirheitä on korjattu testaamisen ohella toimivuuden varmistamiseksi.

Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteessä on noin 15 000 aktiivista bussikorttia. Korttien kääntäminen uuteen tunnistepohjaiseen järjestelmään tehdään 1 000 – 2 000 kappaleen erissä. Kaikkia ei siirretä kerralla, sillä jos siirrossa menisi jotain pieleen, niin kaikki kortit eivät menisi vikatilaan.

Uudistusprosessin aikana on pidetty paljon suunnittelupalavereja, joissa on mietitty ja päätetty, mitä on tarkoitus tehdä missäkin vaiheessa. Testivaihe on työllistänyt joukkoliikenneyksikköä eniten. Vanhan järjestelmän on tullut toimia uuden tunnistepohjaisen rinnalla samaan aikaan. Jotta olemassa olevat ja uudet liput ovat voineet toimia, sekä että uusia tunnistepohjaisia lipputuotteita on voinut myydä, on tullut luoda kokonaan uudet lipputuotteet taustajärjestelmään, koska lipputuotenumerot ja muut tiedot ovat muuttuneet.

Uuden järjestelmän toimivuus

Joukkoliikenteelle ei ole tullut palautteita, että uudet tunnistepohjaiset kortit eivät olisi toimineet. Arvon maksamisessa tunnisteen avulla ei ole ollut mitään ongelmia. Kaikki on toiminut sujuvasti.

Järjestelmää voidaan kehittää jatkossa paljon joustavammin. Tunnistepohjaisuus mahdollistaa helpommin yhteiskäyttöisyydet eri toimijoiden välillä. Yhteiskäyttöisyyttä on ollut jo mobiilimaailmassa Onnibussin, Perille.fi:n, Matkahuollon sekä VR:n kanssa. He myyvät omissa sovelluksissaan Hämeenlinnan joukkoliikenteen rajapinnasta saatavia kertalippuja. Uusi järjestelmä mahdollistaa monipuolisemmin yhteiskäyttöisten lipputuotteiden tuottamisen niin, että niitä pystytään hyödyntämään erilaisissa joukkoliikenteissä – se on jatkossa paljon helpompaa nyt, kun tiedot ovat taustassa eivätkä kortilla kirjoitettuna. Entisen lippumaailman haaste ovat erilaiset järjestelmät, erilaiset korttien lukutavat. Eri toimijoiden kortit ovat toimineet eri tavalla. Kaikkia ei olisi saanut millään toimimaan vanhassa toimintamallissa, kun laitteet eivät ole edes tukeneet niitä.

Uudella systeemillä päästään edellä mainituista ongelmista. Oikeus kaikesta matkustamisesta löytyy taustajärjestelmästä: kun sinne saadaan tiedot matkustuksesta, niin pystyy jatkossa matkustamaan kaikilla niillä alueilla, joiden kanssa saadaan sopimus tehtyä yhteiskäyttöisyydestä. Uudella tunnisteella pystyy varmasti jossain vaiheessa matkustamaan arvolla HSL-alueella (= Helsingin seudun liikenne) niin, että taustat keskustelevat keskenään veloituksista ja muista tarpeellisista tiedoista. Asiakas ei tarvitse enää eri lippuja tai kortteja käyttöönsä, vaan kun asiakkaalla on jo joku tunnisteena toimiva väline, ja alueen kanssa on yhteiskäyttösopimus tehtynä Hämeenlinnan kanssa, niin yhdellä ja samalla tunnistella pystyy matkustamaan monessa paikassa.

Seuraavaksi vuorossa mobiililippu

Mobiililipun jatkokehitys on seuraavaksi vuorossa. Mobiilisovelluksen päivityksen jälkeen mobiiliin on mahdollista saada myös VR:n lähijunaliput Hämeenlinnan seudun joukkoliikennealueella, jolla voisi matkustaa Iittala-Parola-Hämeenlinna-Turenki -välillä. Rakentaminen vaatii vielä mobiilisovelluksen päivittämisen, ennen kuin voidaan jatkaa kehitystyötä. Lomien vuoksi uudistus siirtyy syksyyn. Sopimus on jo tehty VR:n kanssa – siinä mielessä ollaan hyvässä tilanteessa.

Koulumatkatukihakemukset

Syksyllä 2021 Kela-tuetut koulumatkatukianomukset sähköistettiin täysin. Opintosihteeri täyttää nykyisin sähköisesti WalttiPro-järjestelmään opiskelijan tiedot opinnoista, ja ne siirtyvät taustassa opiskelijan hyödynnettäväksi. Siten opiskelija voi käydä verkkokaupassa tunnistautumassa, ja lataamassa oman etuutensa kuukausittain käyttöönsä – enää ei tarvitse asioida Kastellissa. Tämä on ollut suuri parannus ja kehitys paperimaailmasta digimaailmaan. Opiskelijoita on helpottanut paljon, kun heitä ei enää juoksuteta luukulta toiselle. Samoin on helpottanut asiakaspalvelumme työtä elokuussa, kun aiemmin jokaisen tuli käydä Kastellissa ottamassa etuus käyttöön.

Syksyllä 2022 peruskoululaisten koulumatkatieto tulee suoraan sähköisesti kuntien sivistystoimesta WalttiPro:hon. Järjestelmä osaa katsoa mitkä tiedot menevät suoraan Waltti Order Management -ohjelmaan, jossa luodaan uusi kortti asiakkaalle tai päivitetään matkustusoikeus olemassa olevalle kortille. Uusi kortti lähetetään suoraan koululaiselle kotiin. Jatkossa ei tarvitse lähettää listoja ja täytellä näitä eri tahojen välillä. Ainoastaan kortti pitää jatkossa tehdä käsin, koska sitä ei ole automatisoitu.

Lisätietoa Waltti-matkakortista (hameenlinna.fi)

Waltti – Mutkaton tapa matkustaa (waltti.fi)