Selvitys tappiollisten vuokrasuhteiden perusteista kaupungin omistamissa kiinteistöissä

Perussuomalaisten laatimassa valtuustoaloitteessa vaadittiin julkaistavaksi selvitys tappiollisista vuokrasuhteista viimeisten kymmenen vuoden ajalta. Laskelmissa tuli huomioida myös vuokrahelpotukset ja vuokralaisten saamat avustukset. Selvityksen ei tarvinnut sisältää suoraan kaupungin omaan toimintaan vuokrattuja tiloja.

Kaupunkirakennelautakunta valmisteli vastauksen valtuustoaloitteeseen

Selvitys on laadittu seitsemältä vuodelta (2016-2022), sillä kirjanpitojärjestelmän muutoksen vuoksi kohdekohtaisia tietoja ei tätä pidemmältä ajalta ole saatavilla. Selvitys ei sisällä kaupungin omaan toimintaan vuokrattuja tiloja.

Osassa kohteista on lukuisia vuokralaisia ja kohteissa on runsaasti tyhjää tilaa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Kumppanuustalo ja linja-autoasema Hämeenlinnassa, Nuhala Kalvolassa ja Suojamäki Hauholla. Koska kustannukset kirjataan kirjanpitoon kiinteistöittäin ei yksittäisen sopimuksen tilannetta pysty aukottomasti todentamaan. Näissä kohteissa tarkastelu tehtiin koko kiinteistön osalta tutkien, kattaako kohteesta kokonaisuudessaan saatavat vuokratuotot kiinteistöstä aiheutuneet kustannukset.

Osa tappiollisista vuokrasopimuksista on puolestaan tehty kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti (Vanajanlinna, kesäteatterin alue sekä Aulangon ulkoilumaja). Tällöin taustalla on ollut alueiden laajempi kehittäminen ja vuokrasopimus on ollut yksi osa laajempaa kokonaisuutta.

Tutustu listaukseen vuokrakohteista (pdf)