asiakirjajulkisuus

Asiakirjajulkisuus

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukaan tiedonhallintayksikön tehtävänä on ylläpitää tietovarannoistaan sekä asiarekisteristään kuvausta. Hämeenlinnan kaupunki on laissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena …