Oikeus oppia -hanke

Oppimisen tukeminen

Oppimisen tuki Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilasta tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. …