wilma

Wilma

Wilmaan kirjautuminen ja käyttäjätunnuksista Hämeenlinnan perusopetuksen Wilmaan kirjautuminen hameenlinna.inschool.fi. Wilman ohjeita lisää Visman sivuilla, Wilma instructions for guardians Wilma-sovellus Android ja iOS käyttöjärjestelmille Wilman mobiilisovelluksella …

Perusopetus

Hämeenlinnassa on 22 peruskoulua. Kaikilla Hämeenlinnan kouluilla on omat sivut, joilta kannattaa hakea koulukohtaista tietoa. Jos etsit kouluterveydenhuollon tietoja, siirry OmaHämeen sivuille, josta löydät koulukohtaiset …

Lukuvuosi ja loma-ajat

Loma-anomus Wilmassa, Hakemukset ja päätökset -> tee uusi hakemus -> loma-anomus Lukuvuosi 2023-2024 Syyslukukausi keskiviikko 9.8. – torstai 21.12.2023 Kevätlukukausi maanantai 8.1. – lauantai 1.6.2024

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kouluissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa, johon voivat osallistua ensimmäisen ja toisen luokan sekä erityisopetukseen otetut oppilaat. Tavoitteena on järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa kaikille siihen oikeutetuille …

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa ja opetusta. Se kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu toiminnassaan painottaa. Hämeenlinnan kaupungin opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Voit tutustua …

Oppimisen tukeminen

Oppimisen tuki Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilasta tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. …

Peruskoulut

Hämeenlinnassa on 22 peruskoulua eri puolilla kaupunkia. Kaikilla Hämeenlinnan kouluilla on omat verkkosivut, joilta voit hakea koulukohtaista tietoa. Hämeenlinnan kouluissa käytetään Wilmaa kodin ja koulun välisen yhteydenpidon välineenä. Esi- …