ops

Tuntijako

Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1.-9. tuntijako 1.8.2024 alkaen (ei saavutettava pdf).

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa ja opetusta. Se kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu toiminnassaan painottaa. Hämeenlinnan kaupungin opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Voit tutustua …