oppilas- ja opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoite on Opiskeluhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Paikallisella tasolla opiskeluhuollon kokonaisuus perustuu kolmeen monialaisessa yhteistyössä laadittavaan suunnitelmaan, jotka ohjaavat opiskeluhuollon …