esiopetus

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoite on Opiskeluhuolto on kokonaisuus, joka muodostuu yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Paikallisella tasolla opiskeluhuollon kokonaisuus perustuu kolmeen monialaisessa yhteistyössä laadittavaan suunnitelmaan, jotka ohjaavat opiskeluhuollon …

Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kasvatusta ja opetusta, jota annetaan lapselle koulun alkamista edeltävänä vuonna. Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna sekä silloin, kun koulunkäynnin aloittamista …