media

Medialle

Kuvat.fi -palvelusta löydät Hämeenlinna-aiheisia kuvia. Jos haluat käyttää kuvia, tee keräyskori. Tehdyt keräyskorit tulevat sähköpostitse kaupungin viestintäyksikölle ja yksikkö päättää kuvien käyttöoikeudesta. Kerro kuvapyynnön yhteydessä …