strategia

Houkutteleva Hämeenlinna on iso tavoite

Hämeenlinnan kaupungin strategiassa toiminnan tavoitteeksi on asetettu kolme päätavoitetta: hyvinvoivien ihmisten yhteisöllinen kaupunki, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kaupunki sekä elinvoimaisen kasvun kaupunki. Näiden päämäärien edistämistä …

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen on kaupunkimme yksi strategisista päämääristä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen perustehtävä. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden …

Strategia ja tietojohtaminen

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian Houkutteleva Hämeenlinna 13.6.2022 § 76. Houkutteleva Hämeenlinna -strategia (pdf) Visio Houkutteleva Hämeenlinna on kasvava, menestyvä, kestävästi rakentuva ja tunnettu. Päämäärät …