strategia

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen on kaupunkimme yksi strategisista päämääristä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen perustehtävä. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden …

Strategia ja tietojohtaminen

Hämeenlinnan kaupunkistrategia Houkutteleva Hämeenlinna on hyväksytty valtuustossa 13.6.2022 § 76. Tavoitteenamme on, että Hämeenlinna on kasvava, menestyvä, kestävästi rakentuva ja tunnettu. Tutustu strategiaan: Houkutteleva Hämeenlinna …