hyte

Hämeenlinnan hyte-kyselyn tulokset

Hämeenlinnassa toteutettiin vuoden 2023 lopulla kysely, jolla kartoitettiin hämeenlinnalaisten hyvinvointia ja terveyttä (HYTE-kysely). Kyselyyn kutsuttiin vastaamaan otannalla valitut 4300 asukasta ja vastauksia saatiin 1263. Kyselyn …

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen on kaupunkimme yksi strategisista päämääristä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen perustehtävä. Sen tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden …