elinvoimajaosto

Elinvoimajaoston päätökset 16.11.2023

Kokouksessa ei varsinaisia päätöspykäliä § 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 57 Pöytäkirjan tarkastajat § 58 Käsittelyjärjestys Päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että käsitellään § 61 …