hiilijalanjälki

Hämeenlinna on selvittänyt kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2022

Eräs keskeisimmistä toimista Hämeenlinnan hiilineutraaliutta tavoiteltaessa on päästöjen aktiivinen seuranta. Hämeenlinna on selvittänyt kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli hiilijalanjäljen nyt toista kertaa. Laskenta toteutettiin osana …

Yrittäjä – tarjolla valmennusta ympäristö- ja ilmastovastuullisuuden kehittämiseen!

Hämeenlinnan kaupungin yhdessä Crazy Town Hämeenlinnan ja Linnan Kehityksen kanssa järjestämä hanke IlmastoPARKKI – valmennuksella kohti kestävää kasvua ja ympäristövastuullisuutta yritystoimintaa starttaa nyt! Hankkeeseen haetaan mukaan 5–10 pk-yritystä Hämeenlinnan seudulta, jotka …

Biovaaoilla hävikkitalkoisiin

Osana Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmaa ympäristöministeriö on rahoittanut Hämeenlinnassa  ”Hävitetään hävikki – vähennetään hävikkiä ja pienennetään hiilijalanjälkeä!” –kokeilua, jossa pyritään vähentämään syntyvää ruokahävikkiä biovaakojen avulla kahdessa …