kaavoitus

Kuinka Hämeenlinna kehittyy vuonna 2024?  

Kaavoituskatsaus sisältää kuvauksen maakuntakaavoituksen tilanteesta, kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista sekä muista maankäytön suunnitelmista, kuten erilaisista kehittämishankkeista.  Yleiskaavoitus ja -suunnittelu   Alkuvuodesta 2024 käynnistyy Yleiskaava …

Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla voit tutustua kaikkiin Hämeenlinnassa vireillä oleviin kaavahankkeisiin. Nähtävillä olevat Niemikotka (rakm 9031) nähtävillä 15.2.-15.3. Voit tutustua asiakirjoihin yllä mainittuna ajankohtana myös Palvelupiste Kastellissa, …