yleiskaava

Yleiskaava

Kantakaupungin yleiskaava 2035 Hämeenlinnan kantakaupungin osayleiskaava määrittelee kantakaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön periaatteellisella tasolla. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen …

Vireillä olevat kaavat

Tällä sivulla voit tutustua kaikkiin Hämeenlinnassa vireillä oleviin kaavahankkeisiin. Nähtävillä olevat Hauhon Ilmoilanselän ym. (Vähäjärvi) (rykm 9527) nähtävillä 25.5.-26.6.2023Länsiportintie 14 – 18 (akm 2606) nähtävillä 25.5.-26.6.2023Puupihantie, …