kaavoituskatsaus

Kuinka Hämeenlinna kehittyy vuonna 2024?  

Kaavoituskatsaus sisältää kuvauksen maakuntakaavoituksen tilanteesta, kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista sekä muista maankäytön suunnitelmista, kuten erilaisista kehittämishankkeista.  Yleiskaavoitus ja -suunnittelu   Alkuvuodesta 2024 käynnistyy Yleiskaava …