energiansäästö

Energiatehokkuus ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen kaupungin kiinteistöissä

Hämeenlinnan kaupungin linjaamat tavoitteet, kuten hiilineutraali Hämeenlinna, Kunta-alan energiatehokkuussopimus sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttö otetaan monin tavoin rakentamisessa huomioon.Uudisrakennukset rakennetaan pääsääntöisesti A-energialuokkaan ja peruskorjaushankkeissa pyritään parantamaan …

Hämeenlinnan kaupunki ja Loimua haastavat koulut energiansäästökilpailuun

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään viikolla 41, 11.–17.10. Hämeenlinnan kaupunki ja Loimua haluavat kannustaa energiansäästöviikon viettoon ja haastavat kaikki peruskoulut mukaan energiansäästökilpailuun kyseisellä viikolla. Kaksi eniten energiaa säästänyttä koulua saa 500 euron palkinnon kestävän kehityksen työn kehittämiseksi …

Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on hyväksytty

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.12. kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosina 2020–2025. Toimintasuunnitelma kattaa kaupunkiorganisaation lisäksi myös energian käytön osalta merkittävimmät …