energiatehokkuus

Hämeenlinnan kaupunki ja Loimua haastavat koulut energiansäästökilpailuun

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään viikolla 41, 11.–17.10. Hämeenlinnan kaupunki ja Loimua haluavat kannustaa energiansäästöviikon viettoon ja haastavat kaikki peruskoulut mukaan energiansäästökilpailuun kyseisellä viikolla. Kaksi eniten energiaa säästänyttä koulua saa 500 euron palkinnon kestävän kehityksen työn kehittämiseksi …

Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on hyväksytty

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.12. kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosina 2020–2025. Toimintasuunnitelma kattaa kaupunkiorganisaation lisäksi myös energian käytön osalta merkittävimmät …

Avustuksia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä öljylämmityksestä luopumiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää vuosina 2020-2022 energia-avustuksia asunnon omistajille sekä taloyhtiöille. Energia-avustusta myönnetään energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, jotka alentavat asunnon E-lukua (energiatehokkuuden vertailuluku) riittävästi. …