Tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Katso jäsenten yhteystiedot täältä.

Tarkastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan  toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten ja arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävät kuntalain 121 §:n mukaan:

  1. Tarkastuksen ja arvioinnin järjestäminen: mm. tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen ja tilintarkastuksen painopisteiden määrittely
  2. Tarkastusasioiden valmistelu: valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuustolle
  3. Tavoitteiden toteutumisen arviointi:arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
  4. Talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi: arvioi tasapainotuksen toteutumista ja toimenpiteiden riittävyyttä.
  5.  Kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittaminen: esim. koko kuntakonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestäminen, kuntakonsernin tarkastuksen järjestämistä koskevien linjausten valmistelu
  6. Sidonnaisuusilmoitukset: valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi: kuntalain § 84:n mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia ovat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijät.

Tarkastuslautakunta esittelee tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen ja oman arviointikertomuksensa suoraan valtuustolle. Valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä hyväksyessään tilinpäätöksen.

Asiasanat: tarkastuslautakunta
Viimeksi muokattu: 5.6.2017