hanke

Kunta-Helmi -hankkeessa tehdyt luonnonhoitotyöt parantavat uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia

Hämeenlinnan kaupunki sai ympäristöministeriöltä Kunta-Helmi avustusta paahde-elinympäristöjen kunnostamiseen vuosille 2021-2022. Harjujen paahderinteet kärsivät umpeenkasvusta metsälaidunnusten loputtua ja metsäpalojen tehokkaan torjunnan vuoksi. Paahdeympäristöissä elää vaativiin oloihin …