työllisyyspalvelut

Kohti TyöHämettä

Työllisyyspalvelut siirtyvät kunnille täysimääräisesti vuoden 2025 alusta alkaen. Tällöin nykyiset TE-toimistot lakkaavat ja tapahtuu suuri muutos, kun TE-toimistojen henkilöstö ja samalla myös asiakkaat siirtyvät kuntien …