työllisyys

Työmarkkinoiden monimuotoisuuden edistäminen – pamisemista vai toimintaa?

Työn tekeminen on hyvinvointivaltion perusta. Kahden seuraavan vuosikymmenen aikana ikääntyvän työväestön osuus kasvaa samalla, kun nuorimpien työntekijöiden määrä vähenee. Työvoiman riittävyyden kannalta olennaista on työurien pidentäminen paitsi alusta, keskeltä niin myös lopusta. Jokaisen varttuneemmankin työnhakijan potentiaali olisi tärkeää saada aidosti esiin ja käyttöön työmarkkinoilla. Tavoitteena työmarkkinoillakin tulee olla inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys.