Kaupunki-info -sivulla on Hämeenlinna pähkinänkuoressa.

Kuntaliiton Kuntanavigaattorin avulla voit tutkia myös Hämeenlinnan tilastotietoja.

Hämeenlinnan muuttoliikeraportti

Hämeenlinnan kaupunki kokoaa säännöllisin väliajoin muuttoliikeraportin, jossa käsitellään muuttoliikkeen lisäksi muita väestönkehitykseen liittyviä tilastoja. Raporttia voi tutkia täältä.

Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman tilastoraportti

Tilastoraportti on osa Ketterimmät - Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelmaa 2017-2025. Tilastoraporttia päivitetään muutaman kerran vuodessa ja sitä käytetään ohjelman vaikutusten seurantaan. Raportti on luettavissa täällä.

Hämeenlinnan tilastoja 

Tälle sivulle kootut tilastotiedot perustuvat pääosin THL:n Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetin tietoihin. SOTKAnet sisältää tilastotietoa suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. SOTKAnetin tilastot on kerätty useista eri lähteistä (mm. Tilastokeskus, THL).

Tilastotietoihin on otettu mukaan vertailukohdiksi väestömäärältään Hämeenlinnan kokoiset kaupungit, naapurikaupungit ja muutama suurempi kaupunki. Tilastojen jälkeen id-numero kertoo tilastoindikaattorin id:n SOTKAnetin tilastoissa.

Tarvittaessa yksityiskohtaista tietoa indikaattorin muodostuksesta saat SOTKAnetin sivuilta.

Animaatiot

Animaatiossa on mahdollista valita vaaka- ja pystyakselin muuttujat mielenkiinnon mukaan. Ohjekuvasta on mahdollista tutustua animaation mahdollisuuksiin ennen käyttöä. Kuvaajatyypin valinnasta (kolme välilehteä) voi valita, mitä kuvaajatyyppiä haluaa katsoa.

OIetuksena aukeavan ensimmäisen välilehden kuvaajalla on mahdollista tutkia muuttujien yhteyksiä. Parhaiten tilanne hahmottuu valitsemalla vaaka-akselille selittävän muuttujan ja pystyakselille selitettävän muuttujan. Oletuksena esimerkiksi yleiskuvauksen animaatiossa on tilanne, jossa tarkastellaan koulutustason vaikutusta synnyttäneisyyteen. Sovelluksen saa myös palautettua aina oletusnäkymään päivittämällä sivun.

Animaatioihin pääsee alla olevista linkeistä.

1. Yleiskuvaus isolle/pienelle näytölle

2. Talous isolle/pienelle näytölle

3. Lapset ja lapsiperheet isolle/pienelle näytölle

4. Kouluterveyskysely  isolle/pienelle näytölle

5. Työikäiset  isolle/pienelle näytölle

6. Ikäihmiset  isolle/pienelle näytölle

Animaatiot toimivat flash-tekniikalla, joten flash:n on oltava selaimessa käytössä.

Hämeenlinnan väestöennuste 2013 - 2030

Hämeenlinnan alueittaiset väestöennusteet on tuottanut Kaupunkitutkimus TA.

Väestöennuste isolle/pienelle näytölle.

Perinteiset kuvaajat

Alla esitellyt kuvaajat on päivitetty viimeksi vuonna 2013. Kuvaajissa on mukana Hämeenlinnan kanssa samankokoisia kaupunkeja.

1. VÄESTÖ

1.1 Ikäryhmien prosenttiosuudet väestöstä 31.12 (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.2 Väestöennusteet (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.3 Asuminen (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.4 Perheet (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.5 Koulutusrakenne (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.6 Äänestysaktiivisuus (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.7 Työllisyys (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.8 Työttömyys (TEM, SOTKAnet) 

1.9 Eläkkeet (Kela, SOTKAnet) 

1.10 Pientuloisuusaste (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.11 Huolto- ja elatussuhde (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.12 Toimeentulotuki (THL, SOTKAnet) 

1.13 Rikollisuus (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.14 Kuolleisuus (Tilastokeskus, SOTKAnet) 

1.15 Peruskoululaiset (THL kouluterveyskysely, SOTKAnet) 

1.16 Ammatillinen oppilaitos (THL kouluterveyskysely, SOTKAnet) 

1.17 Lukio (THL kouluterveyskysely, SOTKAnet) 

2. TERVEYDENTILA

2.1 Kelan sairastavuusindeksi (Kela, SOTKAnet) 

2.2 Erityiskorvattavat lääkkeet (Kela, SOTKAnet) 

2.3 Työikäiset sairauspäivärahan saajat(Kela, SOTKAnet) 

2.4 Voimassaolevien työkyvyttömyyseläkkeiden saajat (Kela, ETK, SOTKAnet) 

2.5 Kelan vammaisetuuksien saajat (KelaSOTKAnet) 

Aluekuvaukset

Hämeenlinna on jaettu kaupunginosien lisäksi myös 11 alueeseen. Alla olevista aluekuvauksista näkee kyseisten alueiden väestö- ja palvelutietoja. Aluekuvaukset perustuvat vuosilta 2011 ja 2012 kerättyihin tilastoihin.

Tilastoalueiden vertailuraportista näet miten alueet vertautuvat toisiinsa.

Eteläinen kantakaupunki (pdf, 548 kt) Hauho (pdf, 604 kt)
Itäinen kantakaupunki (pdf, 559 kt) Kalvola (pdf, 581 kt)
Läntinen kantakaupunki (pdf, 556 kt) Lammi (pdf, 549 kt)
Kaakkoinen kantakaupunki (pdf, 531 kt) Renko (pdf, 538 kt)
Pohjoinen kantakaupunki (pdf, 555 kt) Tuulos (pdf, 585 kt)
Keskusta (pdf, 561 kt)  

Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Kuntaliiton julkaisu 2011, jossa Hämeenlinna on mukana.

Raportin ovat kirjoittaneet Kuntaliiton tilastotutkijat Jaana Halonen ja Sirkka-Liisa Piipponen. 

Asiasanat: tilastot
Viimeksi muokattu: 30.1.2018