Valvontaa kaikissa vaiheissa

Valvontaa tehdään kaikissa elintarviketuotannon vaiheissa "pellolta pöytään" eli elintarvikkeen

 • valmistuksessa
 • kuljetuksessa
 • säilytyksessä
 • viennissä
 • tuonnissa
 • myynnissä
 • tarjoilussa ja muussa luovutuksessa
 • markkinoinnissa
 • myös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita valvotaan

Tavoitteena on turvata elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus sekä varmistaa niiden jäljitettävyys.

Kuluttajaa suojataan määräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta

 • terveysvaaroilta
 • taloudellisilta tappioilta

Valtion ravitsemusneuvottelukunta antaa suosituksia ravitsemuksesta sekä yleisesti että myös erityyppisille erityisryhmille. Uusimmissa suosituksissa on käsitelty myös kasvissyöntiä, pakkausmerkintöjä ja suositusten soveltamista ruokapalveluissa.

Valvonnan tulokset julkistetaan

Elintarvikevalvonnan tarkastustulokset julkaistaan Oivahymy-verkkosivuilla:

Viimeisimmän tarkastuksen Oiva-raportti on esillä elintarvikekohteen sisäänkäynnin yhteydessä, jos kuluttajat asioivat kohteessa. Viimeisimmät kolme Oiva-raporttia ovat esillä myös yrityksen verkkosivuilla, jos siellä markkinoidaan elintarvikkeita.

Vastuu on elintarvikealan toimijalla

Vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on aina yrittäjällä, joka on elintarvikealan toimija ja joka omavalvonnallaan varmistaa ettei elintarviketurvallisuus pääse heikentymään tai vaarantumaan.

Toiminnan määräystenmukaisuus parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä ja menestymismahdollisuuksia sekä pienentää esimerkiksi takaisinvedoista johtuvia taloudellisia menetyksiä.

Viranomaisvalvonnan tehtävänä on tarkastaa, että omavalvonta toimii tehokkaasti ja säädöksiä noudatetaan. Toimijoille annetaan tarpeellista ohjausta, neuvontaa ja kehotuksia määräysten noudattamiseksi. Tarvittaessa on mahdollisuus ryhtyä pakkokeinoihin. Elintarvikealan toimija vastaa niistä kustannuksista, joita pakkokeinopäätöksistä aiheutuu.

Valvonta on riskiperusteista

Elintarvikevalvontaa tehdään suunnitelmallisesti vuosittain hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonta suunnitellaan riskiperusteisesti. Tarkastusten määrä ja muut valvontatoimet riippuvat

 • toiminnan laajuudesta
 • toiminnan luonteesta
 • valvontakohteen omavalvonnan toimivuudesta

Viimeksi muokattu: 7.6.2017