Strategia koostuu visiosta, arvoista, päämääristä, kriittisistä menestystekijöistä ja niille asetetuista mittareista.

Kaupunki kehittää palveluja erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeet ovat joko Hämeenlinnan kaupungin itse hallinnoimia tai yhteistyöhankkeita kumppaneiden kanssa.

Hämeenlinnan kaupungilta voi myös tiedustella lupia tehdä tutkimus- ja opinnäytetöitä.

Visio

Hämeenlinna on uudistuva, elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä.

Arvot

  • yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys
  • asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys
  • luovuus ja rohkeus
  • kestävä elämäntapa.

Päämäärät ja niiden tavoitteet:

  • Elinvoimainen asumiskaupunki: Hämeenlinna on hyvä työllisyyskaupunki, Hämeenlinna on merkittävä matkailukaupunki, Kaupungin, elinkeinoyhtiön, yritysten ja oppilaitosten yhteistyö tuottaa työpaikkoja, verotuloja ja hyvää yritysilmapiiriä
  • Resurssiviisas kaupunki: Kestävä liikenne ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö lisääntyy Hämeenlinnassa (pyöräily, kävely, joukkoliikenne), Kiinteistöt ovat terveitä ja turvallisia sekä ovat tehokkaassa käytössä., Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta
  • Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset: Hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät, Hämeenlinnalaiset ovat aktiivisia vapaa-ajallaan edistäen terveyttä ja hyvinvointia, Oikein mitoitetut peruspalvelut vastaavat kuntalaisten tarpeisiin

Strategisen suunnittelun ohjelmia

Viimeksi muokattu: 17.10.2017