Strategia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi  Kaupunkistrategian vuosille 2013-2020 (10.6.2013 § 30 pdf).

Strategia koostuu visiosta, arvoista, päämääristä, kriittisistä menestystekijöistä ja niille asetetuista mittareista.

Hämeenlinnan kaupunkistrategia sisältää viisi päämäärää:

 • luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö
 • kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanuuteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut
 • hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu
 • tasapainoinen talous ja tuloksellisuuden parantaminen
 • hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö

Visio ilmaisee tahtotilaa, jota kohti kaupunkia kehitetään. Hämeenlinnan kaupunkistrategian 2014 – 2020 vision mukaan Hämeenlinna on historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä.

Uusi Hämeenlinna

Kesäkuussa 2017 voimaan tulevan uuden organisaation toimintaa ohjaavat tavoitteet (pdf, valtuusto 9/2016)

 1. Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset
 2. Elinvoimainen asumiskaupunki
 3. Resurssiviisas kaupunki, jolla on kestävä talous

Uuden kunnan visio: Hämeenlinna on uudistuva, elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä.

Strategisen suunnittelun asiakirjat

Hämeenlinnan kaupungin arvot ovat

Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys

 • Mahdollistamme hyvän arjen ja kehityksen kaikille tasapuolisesti
 • Kannustamme asukkaita monipuoliseen yhteistoimintaan ja vastuuseen lähipiiristään

Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys

 • Asukkaat osallistuvat kaupungin ja palvelujen kehittämiseen
 • Palvelemme ammattitaitoisesti ja ystävällisesti

Luovuus ja rohkeus

 • Tuemme kuntalaisten aloitteellisuutta ja kehitämme toimintaamme rohkeasti
 • Haemme ennakkoluulottomasti kekseliäitä ja raikkaita ratkaisuja

Kestävä elämäntapa

 • Rakennamme kaupunkia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesti
 • Huolehdimme rakennetusta ympäristöstä ja säilytämme puhtaan luonnon myös tuleville sukupolville

Viimeksi muokattu: 24.5.2017