Miemalan koulun toiminta-ajatus

Koulun tehtävänä on antaa lapsille monipuolista perusopetusta. Kotien ja koulun yhteisenä tavoitteena on kasvattaa lapsesta itseensä luottava ja toisia arvostava ihminen. Tätä päämäärää tavoitellaan painottamalla kädentaitojen ja ilmaisutaidon opetusta. Keskeisiä tekijöitä ovat myös luonnon ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä kielitaidon korostaminen.

Koulussamme on avoin yhteistyötä korostava ilmapiiri ja työstään innostuneet oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta. Näistä syntyykin ns. "Miemalan henki", jota ylpeänä vaalimme ja aktiivisesti kehitämme.

Koulun yhteiset teemat ja projektit toteutuvat pienessä koulussa luontevasti yhteistyössä vanhempainyhdistyksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Asiasanat: Miemalan koulu
Viimeksi muokattu: 28.7.2015