Kunnallinen perhepäivähoito on kaupungin tuottamaa varhaiskasvatuspalvelua, joka tapahtuu perhepäivähoitajan kodissa. 

Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään 4 kokopäiväistä hoitolasta, mukaan lukien hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Perhepäivähoidossa lapset ovat alle esikouluikäisiä.

Perhepäivähoidossa olevat lapset saavat yksilöllistä kasvatusta, hoitoa ja opetusta. Perhepäivähoito on tavoitteellista ja ammatillista kasvatustyötä. Toiminta-ajatuksena on tukea hyvää lapsuutta ja turvata lasten kehitys, kasvu ja oppiminen.

Perhepäivähoidossa toteutuu kiinteä kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa. Perhepäivähoidossa noudatetaan Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Lisätietoja

Perhepäivähoitoa koskevat tiedustelut:

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus
03 - 621 4880

Liikkuvat lapset

Jumppaavat lapset

Asiasanat: perhepäivähoito
Viimeksi muokattu: 24.4.2018