Jukolan koulun sijainti

Jukolan koulu sijaitsee Ahveniston harjun juurella hienojen metsä ja harjualueiden ympäröimänä. Alue tarjoaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Pidämme tärkeänä hyvien perustietojen ja taitojen oppimista. Koulumme on monimuotoinen ja -kulttuurinen koulu. Koulussamme on monipuolista kerhotoimintaa eri-ikäisille oppilaille. Tahdomme ylläpitää koulussamme lämminhenkistä oppimisilmapiiriä yhteistyössä kaikkien kotien kanssa.

Hyvät huoltajat ja oppilaat

Koulussamme toteutetaan kasvatuskumppanuuden periaatetta. Pyrimme jatkuvaan kanssakäymiseen kodin ja koulun välillä jokapäiväisissä oppilaaseen liittyvissä asioissa. Tiedonkulkukäytäntöjä luodessamme olemme ottaneet huomioon vanhempien toiveita. Käytämme tiedottamisessa Jukolan koulun kotisivuja, Wilma-järjestelmää, sähköpostia ja reissuvihkoa. Koulun tapahtumista tiedotamme ennakoivasti koteihin muun muassa kuukausitiedotteilla. Opettajat ovat tavoitettavissa myös työpuhelimesta virka-aikana. Puhelinnumerot löydät näiltä sivuilta. Voit aina varata opettajalta tai rehtorilta keskusteluajan lastasi koskevissa asioissa.

Koulumme toimii kiusaamista vastaan. Olemme käsitelleet ja käsittelemme koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja poistamiseen liittyvää materiaalia. Kaikki kiusaamistapaukset käsittelemme restoratiivisen menetelmän mukaisesti. Tästä voit kysyä vanhempainilloissa lisää.

Yhteistyöterveisin

rehtori Susanna Lamminpää
P. 03 621 3250, 040 722 9176
susanna.lamminpaa(at)hameenlinna.fi

Asiasanat:
Viimeksi muokattu: 23.9.2016