Hyvät huoltajat ja oppilaat

Jukolan koulu painottaa vahvaa perusopetusta, jossa huomiota kiinnitetään oppilaslähtöiseen opetukseen. Jukolan koulussa yhteisöllisyys ja välittäminen on tärkeää. Kaikki koulun aikuiset kasvattavat kaikkia oppilaita.

Koulussamme toteutetaan kasvatuskumppanuuden periaatetta. Pyrimme jatkuvaan kanssakäymiseen kodin ja koulun välillä jokapäiväisissä oppilaaseen liittyvissä asioissa. Tiedonkulkukäytäntöjä luodessamme olemme ottaneet huomioon vanhempien toiveita. Käytämme tiedottamisessa Jukolan koulun kotisivuja, Wilma-järjestelmää, sähköpostia ja reissuvihkoa. Tulevana lukuvuonna tehostamme Wilman kautta tapahtuvaa tiedottamista nopeissa, käytännön koulutyötä koskevissa asioissa. Koulun tapahtumista tiedotamme ennakoivasti koteihin muun muassa kuukausitiedotteilla. Opettajat ovat tavoitettavissa myös työpuhelimesta virka-aikana. Puhelinnumerot löydät näiltä sivuilta. Voit aina varata opettajalta tai rehtorilta keskusteluajan lastasi koskevissa asioissa.

Toivomme yhteistyöstä molemmin puolin rakentavaa. Tulevana lukuvuonna keskitymme edelleenkin kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen Torstaitreffien merkeissä.

Keväällä 2009 koulumme aloitti työskentelyn KiVa-kouluna. Olemme käsitelleet ja käsittelemme koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja poistamiseen liittyvää materiaalia. Kaikki kiusaamistapaukset käsitellään koulumme KiVa -tiimissä KiVa -toimintamallin mukaisesti. Tästä voit kysyä vanhempainilloissa lisää.

Yhteistyöterveisin

rehtori Susanna Lamminpää
P. 03 621 3250, 040 722 9176
susanna.lamminpaa(at)hameenlinna.fi

Asiasanat:
Viimeksi muokattu: 5.8.2015