Ajankohtaista

Uusi yhtenäiskoulu 1-9-luokille, uusi koulurakennus käyttöön syksyllä 2018

Ahveniston ja Nummen koulut yhdistyivät hallinnollisesti 1.8.2016 yhdeksi uudeksi kouluksi, Nummen yhtenäiskouluksi. 

Lasten ja nuorten lautakunta päätti kesäkuussa 2014, että Nummelle tullaan rakentamaan alakoulun tontille yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. 

Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä tulee olemaan noin 550 ja vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä noin 400 oppilasta.

Kuinka syntyy uusi Nummikeskus?

Koulun tilat suunnitellaan siten, että kukin oppimistila sisältää avoimen oppimisalueen, intensiivisen työn alueen ja hiljaisen työn alueen. Kiinteitä seinärakenteita tehdään mahdollisimman vähän, jotta tilat ovat joustavat ja monikäyttöiset.

Myös piha-alueet suunnitellaan siten, että ne toimivat keskeisenä osana avointa oppimisympäristöä. Lisäksi piha-alue on lähiliikuntapaikka, jota käyttävät myös alueen asukkaat.

Suunnittelussa on lähtökohtana yhdistää saman katon alle koulu, kirjasto ja neuvola.

Ideoi uutta Nummikeskusta

  • Kuinka saamme Nummikeskuksesta uudenlaisen kylätalon?
  • Mistä asioista muodostuu kylätalohenki?

Katso mitä syksyn ideointi tuotti.

Asiasanat: Nummi, yhtenäiskoulu
Viimeksi muokattu: 5.2.2018