Vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto on yhtenäinen puistokokonaisuus Hämenlinnan keskustassa, joka kiertää Vanajaveden rantareitin ympäri linnan ja Aulangon maisemissa.

Puisto liittyy saumattomasti kaupungin pohjois- ja koillispuolisiin pelto- ja metsäalueisiin, jotka jatkuvat metsäisinä koilliseen Evon kautta aina Päijänteelle.

Se on yli 6 km pitkä ja leveimmillään noin 5 km:n levyinen. Puiston maa-ala on noin 740 hehtaaria ja sen halkaisee kaupunkirakenteellisesti merkittävä Vanajavesi.

Hämeenlinna on toiminut edelläkävijänä kansallisten kaupunkipuistojen kehittämisessä. Puisto perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 2001, ensimmäisenä Suomessa.

Vuosittain kansallisen kaupunkipuiston rantareitillä käy ulkoilemassa noin 200 000 ihmistä.

Kansallisten kaupunkipuistojen verkosto

Ajatus kansallisten kaupunkipuistojen perustamisesta syntyi Ruotsissa. Vuonna 1995 perustettiin Tukholmaan Valtiopäivien erityislailla maailman ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto, nationalstadspark Ekoparken. Puistoidea poimittiin mukaan tuolloin Suomessa meneillään olleeseen maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen valmisteluun.

Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa.

Katso KKP VERKOSTON yhteisesite (e-julkaisu, Hämeenlinnan kaupunki)

Kansalliset kaupunkipuistot ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia laajoja ja kansallisesti merkittäviä puistokokonaisuuksia. Niiden tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä eheänä kokonaisuutena.

Puistot ovat edelleen melko tuntemattomia. Tunnettuutta lisätäkseen ja toimintaa tehostaakseen kansalliset kaupunkipuistot järjestäytyivät helmikuussa 2016.

Verkoston ohjausryhmässä on yksi jäsen kustakin kansallisen kaupunkipuiston kaupungista. Puheenjohtajaksi valittiin ylläpitopäällikkö Mari Helin Turun kaupungilta. Sihteerinä toimii viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen Hämeenlinnan kaupungilta. Järjestäytymisen tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä valtakunnallisesti.

Ohjausryhmä päättää mm. yhdessä edistettävistä teemoista ja mahdollisista yhteishankkeista. Lisäksi ohjausryhmä valmistelee vuosittain järjestettävän valtakunnallisen verkostotapaamisen ohjelmasisältöä.

Vuonna 2014 annettiin Euroopan puutarhaperinneverkosto EGHN:n tunnustus kansallisten kaupunkipuistojen verkostolle Suomessa. Suomalainen kaupunkipuistokonsepti on palkittu ainoana uudessa kategoriassa, jossa arvioidaan suuria viherkokonaisuuksia ja konsepteja.

Viimeksi muokattu: 5.9.2017