Kuntouttavalla työtoiminnalla vahvistetaan asiakkaan työelämävalmiuksia, työssä tai opinnoissa selviytymistä ja luodaan edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen tai työllistämistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, joka perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (linkki Finlex).

Kuntouttavan työtoiminnan opas ja lomakkeet

Kunta voi järjestää palvelun itse tai tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan, kuntayhtymän, rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.

Jakson pituus on vähintään 3 kuukautta ensimmäisellä jaksolla ja enintään 24 kuukautta. Päivittäinen toiminta tulee olla vähintään 4 tuntia päivässä 1-4 päivänä viikossa.

Tavoitteet 

Hämeenlinnassa kuntouttavan työtoiminnan painopisteinä ovat tavoitteellisuus, kuntoutuksellisuus, mielekäs työtoiminta ja muu toiminta sekä arviointi työtehtäväkompassilla. Lue lisää toiminnasta www.hameenlinna.fi/OVAT  ja www.tyonpaikka.fi

Asiakas ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaalipalveluiden neuvontaan.
Yhteystiedot: 03 621 3303, ma, ti, to ja pe klo 9 - 12 ja ke klo 13 - 15

Aktivointisuunnitelma

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta, jonka tekevät yhdessä asiakas, sosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona.

Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelman. Kutsun lähettää joko kaupungin sosiaalitoimi tai työvoimatoimisto.

Työtehtävät

Työtoimintaa järjestetään kaupungin eri toimipisteissä sekä erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä avustavissa työtehtävissä.

Lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset kyvyt ja taidot, toiveet ja tavoitteet. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus.

Työ- ja toimintakyvyn arviointi (Tomppa)

Työ- ja toimintakyvyn arviointi (Tomppa) on tarkoitettu 17 - 59 vuotiaille työttömille.
Tomppa -palvelussa arvioidaan työttömän jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä ja selvitetään kuntoutustarvetta. Tomppa -palveluun osallistuvalla on usein joitain sairauksia tai toimintarajoitteita, jotka kaipaavat lisäselvitystä työllistymisen näkökulmasta.
Jos olet kiinnostunut Tomppa-arvioinnista, otathan yhteyttä joko sähköpostilla tai puhelimitse sosiaalityöntekijä Elina Papponen, elina.papponen@hameenlinna.fi ja puh. 03 621 2649.

Eläkeselvittely

Eläkeselvittelyssä tavoitteena on selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja saada työkyvyttömät henkilöt eläkkeelle tai kuntoutuksen piiriin. Tärkeintä on mahdollistaa työkykyä vastaavien etuuksien saaminen ja hoitoon/kuntoutukseen ohjautuminen. Eläkeselvittelyyn voi ohjautua pitkäaikaistyötön henkilö, joka on saanut vähintään 300 päivää työmarkkinatukea ja jonka elämäntilannetta kuormittavat moninaiset terveydelliset syyt.

Lisätietoja sosiaaliohjaaja Mira Tuominen mira.tuominen@hameenlinna.fi ja puh. 03 621 2209

Eläketuki 2017 - "Lex Lindström"

Eläketuen tarkoituksena on turvata toimeentulo ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille työntekijöille ennen heidän siirtymistään vanhuuseläkkeelle. Eläketukilaki (1531/2016) tulee voimaan 1.6.2017.

Eläketukea voivat hakea:

  • 60 vuotta täyttäneet, viisi vuotta lähes yhtäjaksoisesti työttömänä olleet henkilöt.
  • Työttömyysaikaan luetaan mukaan myös esimerkiksi sairauspäivärahalla oltu aika.
  • Eläketuen edellyttämä 60 vuoden ikä on pitänyt täyttää ennen 1. syyskuuta 2016. Eläketuen piirissä ovat siis ennen 1. syyskuuta 1956 syntyneet henkilöt.
  • Eläketukea maksetaan Suomessa asuvalle.

Kysy lisää sosiaaliohjaaja Mira Tuomiselta mira.tuominen@hameenlinna.fi ja puh. 03 621 2209 tai KELAsta.

 

Viimeksi muokattu: 23.8.2018