Kuntouttavalla työtoiminnalla vahvistetaan asiakkaan työelämävalmiuksia, työssä tai opinnoissa selviytymistä ja luodaan edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen tai työllistämistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, joka perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (linkki Finlex).

Kuntouttavan työtoiminnan opas ja lomakkeet

Kunta voi järjestää palvelun itse tai tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan, kuntayhtymän, rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.

Jakson pituus on vähintään 3 kuukautta ensimmäisellä jaksolla ja enintään 24 kuukautta. Päivittäinen toiminta tulee olla vähintään 4 tuntia päivässä 1-4 päivänä viikossa.

Tavoitteet 

Hämeenlinnassa kuntouttavan työtoiminnan painopisteinä ovat tavoitteellisuus, kuntoutuksellisuus, mielekäs työtoiminta ja muu toiminta sekä arviointi työtehtäväkompassilla. Lue lisää toiminnasta www.hameenlinna.fi/OVAT  ja www.tyonpaikka.fi

Asiakas ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaalipalveluiden neuvontaan.
Yhteystiedot: 03 621 3303, ma, ti, to ja pe klo 9 - 12 ja ke klo 13 - 15

Aktivointisuunnitelma

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta, jonka tekevät yhdessä asiakas, sosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona.

Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelman. Kutsun lähettää joko kaupungin sosiaalitoimi tai työvoimatoimisto.

Työtehtävät

Työtoimintaa järjestetään kaupungin eri toimipisteissä sekä erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä avustavissa työtehtävissä.

Lähtökohtana on asiakkaan yksilölliset kyvyt ja taidot, toiveet ja tavoitteet. Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus.

 

Viimeksi muokattu: 13.12.2018