Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnitteluyksikkö vastaa kaupungin

  • yleis- ja asemakaavoituksesta
  • poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehankkeiden valmistelusta

Alla mainutut henkilöt vastaavat alueittain toimialaa koskeviin kysymyksiin. 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi
Käyntiosoite: Wetterhoffinkatu 2, 3. krs 

Kaupunkirakenteen asiakaspalvelu

arkisin klo 9 - 15

puh. 03 621 2310
mypalvelupiste(at)hameenlinna.fi

Hakemukset ja aineistot

Hakemuslomakkeet ja kaavaotteet
Suunnitteluavustaja Oili Kääntä, puh. 03 621 3046 oili.kaanta(at)hameenlinna.fi

Kartta-aineiston tuottaminen ja ylläpito
Karttatietokäsittelijä Leena Leiponen, puh. 03 621 3599 leena.leiponen(at)hameenlinna.fi

Asemakaavoitus

Asemakaavoitus
Asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä, puh. 03 621 2137 jari.mettala(at)hameenlinna.fi

Kantakaupungin keskusta 
Arkkitehti Johanna Närhi, puh. 03 621 2245 johanna.narhi(at)hameenlinna.fi

Kantakaupungin kerrostaloalueet
Arkkitehti Tommi Terästö, puh. 03 621 2689 tommi.terasto(at)hameenlinna.fi

Rakennetut kulttuuriympäristöt, rakennussuojelu ja täydennysrakentaminen
Arkkitehti Tuula Leppämäki, puh. 03 621 2206 tuula.leppamaki(at)hameenlinna.fi

Kantakaupungin asemakaavoitetut asuinalueet
Kaavasuunnittelija Marja Suutari, puh. 03 621 2368 marja.suutari(at)hameenlinna.fi

Hauhon kirkonkylä, Eteläinen ja Tuulos
Kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen, puh. 03 621 5115 eeva-maija.hyvarinen(at)hameenlinna.fi 

Lammin kirkonkylä
Kaavasuunnittelija Katja Ojala, puh. 03 621 2514 katja.s.ojala(at)hameenlinna.fi

Iittala (Kalvola)
Arkkitehti Johanna Närhi, puh. 03 621 2245 johanna.narhi(at)hameenlinna.fi

Rengon kirkonkylä
Kaavasuunnitelija Katja Ojala, puh. 03 621 2514 katja.s.ojala(at)hameenlinna.fi

Yritysalueet
Kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen, puh. 03 621 5115 eeva-maija.hyvarinen(at)hameenlinna.fi

Kaavasuunnittelija Katja Ojala puh, 03 621 2514 katja.s.ojala(at)hameenlinna.fi

Yleiskaavoitus

Yleiskaavoitus ja muu yleispiirteinen suunnittelu
Maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki, puh. 03 621 5584 niklas.lahteenmaki(at)hameenlinna.fi

Kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen, puh. 03 621 5115 eeva-maija.hyvarinen(at)hameenlinna.fi

Asemakaavoittamattomat alueet ja ranta-alueet: Hauho, Lammi ja Tuulos

Kaavasuunnittelija Eeva-Maija Hyvärinen, puh. 03 621 5115 eeva-maija.hyvarinen(at)hameenlinna.fi

Asemakaavoittamattomat alueet ja ranta-alueet: Kalvola ja Renko

Kaavasuunnittelija Katja Ojala, puh. 03 621 2514 katja.s.ojala(at)hameenlinna.fi

Asemakaavoittamattomat alueet ja ranta-alueet: Kantakaupunki

Kaavasuunnittelija Marja Suutari, puh. 03 621 2368 marja.suutari(at)hameenlinna.fi

 

Poikkeamisasiat ja suunnittelutarveratkaisut

Yllä mainitut henkilöt vastaavat aluejaon mukaisesti poikkeamisiin liittyviin kysymyksiin. Poikkeamispäätöksiin ja suunnittelutarveratkaisuihin liittyvät tiedustelut valmistelijoille ensisijaisesti sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)hameenlinna.fi. Tapaaminen ajanvarauksella.

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemuksiin koskeviin yleisiin tiedusteluihin (mm. hakemuksen täyttö, kuuleminen, eteneminen) vastaa suunnitteluavustaja Oili Kääntä puh. 03 621 3046.

Päätöksen poikkeamisasiassa tai suunnittelutarveratkaisusta tekee asiasta riippuen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta, kaupunginhallitus tai ELY-keskus.

 

Asiasanat: kaavoitus
Viimeksi muokattu: 8.1.2019