Osoite: Torikatu 22

Liikennepuiston kulkuneuvot tulevat käyttöön jälleen kesällä 2017.  

Merkittävä osa kaupungin historiaa

Liikennepuisto on merkittävä osa Hämeenlinnan ja Kaurialan lähihistoriaa. Se rakennettiin 1960-luvulla ja moni paikkakunnalla tuolloin asunut muistaa puiston suosittuna käyntikohteena lapsiperheille. Liikennekasvatusinto hiipui kuitenkin vuosikymmenien myötä.

Puistoa peruskorjattiin 1990-luvun loppupuolella opiskelijakilpailun ehdotusten pohjalta ja alueen luonne muutettiin silloin lähemmäksi tavanomaista korttelipuistoa. Aloite puiston palauttamisesta paremmin liikennekasvatuskäyttöön soveltuvaksi tuli Hämeenlinnan Lions Club Renko sekä naisjärjestö Linnattarilta kaupungille vuonna 2015.

Kestävyys osaksi suunnittelua

Kaurialan liikennepuiston uudistaminen oli yksi Vihervuosi 2016 hankkeista Hämeenlinnassa. Hankkeessa olivat yhteistyössä Viherympäristöliitto sekä Viher- ja ympäristörakentajat ry yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Puiston perusparannus toteutettiin Vihervuoden pääteeman Kestävä suomalainen maisema mukaisesti sekä soveltaen kestävän ympäristörakentamisen kriteereitä jo suunnitteluvaiheessa, toteutuksen ja ylläpidon rinnalla.

Puistosta kohtaamispaikaksi ja viherkeitaaksi

Suunnittelun lähtökohdaksi selvitettiin puiston aikaisemmat vaiheet ja suunnitelmassa lähdettiin palauttamaan alkuperäisiä ratkaisuja, nykypäivään päivitettyinä. Valtaosa olemassa olevista rakenteista ja päällysteistä sekä kasvillisuudesta voitiin säilyttää.

Merkittävimmät muutokset kohdistuivat puiston keski- ja pohjoisosaan: pääakseli ja kiertoliittymä muodostavat jälleen liikennepuiston toiminnallisen ytimen. 1990-luvulla istutettua puustoa poistamalla saatiin palautettu avarampi rakenne, joka antaa paremmin tilaa aktiviteeteille.

Puuston kuntoa arvioitiin suunnittelun yhteydessä ja huonokuntoisia yksilöitä poistettiin. Osa nurmialueesta jää käyttönurmeksi, jolla voi pallotella ja järjestää esimerkiksi puistojumppaa. Pääosa aikaisemmin leikattavasta nurmikkosta muutetaan uudenlaisen hoidon myötä niityiksi. Jo suunnittelussa huomioitiin viheralueen hoidolle ja ylläpidolle varatut jatkuvasti vähenevät resurssit.

Vanhasta leikkivälineestä tehty 'Poliisi' -veistos valvoo liikennettä kiertoliittymässä, käräjäkivien ympäröimänä

Uusi, eri ikäisille ihmisryhmille tarkoitettu oleskelualue sijoittuu puiston valoisimpaan kohtaan, perennaistutuksilla toteutetun perhospuutarhan yhteyteen. Välineisiin perustuvasta lasten leikkipaikasta luovuttiin, koska sellaisia on jo aivan lähietäisyydellä. Ympäristö itsessään aktivoi lapsia ja muita käyttäjiä liikkumaan. Erilaiset oleskelun ja toiminnan keskittymät mahdollistavat sosiaalisia kohtaamisia.

Liikennepuiston alueelle sijaitsee myös hyötypuutarha, jossa kaupungin asukkaat voivat harrastaa pienimuotoista viljelytoimintaa sekä osallistua erilaisiin työpajoihin. Asukkaat saavat omien kättensä jäljen näkyviin.

Lisätietoja kunnostushankkeesta:

 

Susanna Lappalainen, viheraluesuunnittelija
susanna.lappalainen(at)hameenlinna.fi

Viimeksi muokattu: 3.11.2016