Sisällysluettelo:

Usein kysytyt kysymykset on jaoteltu seitsemään pääkategoriaan. Pääset suoraan askarruttavaan aihealueeseen klikkaamalla alla olevia kategorialinkkejä. 

Kokeiluun osallistuminen

Mistä tiedän olenko mukana kokeilussa / saanko valita?

 • Kokeiluun valituille postitetaan kotiosoitteeseen henkilökohtainen kirjallinen tiedote ennen kokeilun käynnistymistä. Tiedote sisältää tietoa valinnanvapauskokeilusta, luettelon valittavista palveluntarjoajista ja ohjeet kuinka vaihdon voi tehdä. Voit myös kysyä asiaa terveysasemaltasi.

Mitä jos en asu kokeilualueella?

 • Muiden terveysasemien asiakkaat saavat palvelut omilta terveysasemiltaan kuten ennenkin.

Jos asun Jukolan tai Lammi-Tuuloksen terveyskeskusalueella, mutta olen muun terveysaseman asiakas, saanko osallistua valintakokeiluun?

 • Kyllä. Valintakokeiluun osallistuvat määräytyvät kotiosoitteen perusteella.

Pääsenkö mukaan kokeiluun, jos muutan kokeilualueelle?

 • Et pääse. Kokeiluun valittujen asukkaiden on tullut asua kokeilualueella 31.12.2016.

Olen muuttamassa keväällä Jukolasta Ojoisille. Menetänkö mahdollisuuteni osallistua kokeiluun muuton myötä?

 • Et menetä oikeuttasi valinnanvapauteen, mikäli kuuluit kokeilun alkaessa sen piiriin, ja muutat Hämeenlinnan kaupungin sisällä. Voit jatkaa kokeilussa mukana vuoden 2018 loppuun asti.

Olen muuttamassa keväällä Jukolasta Helsinkiin. Menetänkö mahdollisuuteni osallistua kokeiluun muuton myötä?

 • Kun muutat pois Hämeenlinnan kaupungin alueelta, menetät mahdollisuutesi osallistua kokeiluun.

Asun vanhainkodissa/hoivakodissa. Saanko minä valita?

 • Kyllä saat, mikäli olet kirjoilla kokeilualueella olevassa vanhain- tai hoivakodissa. Laitoshoito ja kotihoito/kotisairaanhoito säilyvät ennallaan, mutta voit valita vastaanottopalveluidesi tuottajan. Jos valitset muun kuin kunnan terveysaseman, silloin sinun täytyy käydä valitsemasi palveluntuottajan vastaanotolla tarvitessasi lääkärinpalveluja. Yksityisillä ei ole velvoitetta tehdä kotikäyntejä tai laitoskäyntejä.

Asun yksityisessä palvelukodissa kokeilualueella, mutta olen kirjoilla toisella paikkakunnalla. Pääsenkö minä kokeiluun mukaan?

 • Et pääse mukaan. Kokeilu on rajattu vain Jukolan ja Lammi-Tuuloksen terveysasemien alueilla asuville hämeenlinnalaisille.

 

Valinnan tekeminen

Milloin saan valita?

 • Saat valita heti kokeilun alkaessa helmikuussa 2017. Palveluntarjoajaa voit vaihtaa halutessasi 30 vrk välein. Kokeiluun osallistujilta toivotaan aktiivisuutta valintojen teossa heti kokeilun alusta alkaen.

Miten voin tehdä valinnan?

 • Voit valita palveluntuottajan joko sähköisesti valintaportaalin kautta tai ottamalla yhteyden mihin tahansa kokeilun palveluntuottajaan sähköisesti, puhelimitse tai käymällä palveluntuottajan toimipisteessä paikan päällä. Ohjeet ja yhteystiedot löytyvät myös kotiin tulleesta tiedotteesta.

Mistä tiedän, minkä palveluntuottajan voin valita?

 • Valintakokeilussa mukana olevat palveluntuottajat ja heidän yhteystietonsa löytyvät valintaportaalista sekä kokeilun alussa osallistujille lähetettävästä tiedotteesta.

Voinko valita nykyisen julkisen terveysasemani palveluntuottajakseni?

 • Kyllä.

Onko pakko valita?

 • Ei ole. jokainen on oman julkisen terveysasemansa asiakas kunnes valitsee toisin.

Pitääkö aikaa varatessa kertoa että kuulun valintakokeilun piiriin?

 • Kyllä. Tämä voi nopeuttaa ajanvaraukseen kuluvaa aikaa. Jokaisen asiakkaan esitiedot tarkistetaan käynnin yhteydessä.

Kuinka usein saa vaihtaa?

 • Palveluntarjoajaa voi halutessaan vaihtaa 30 vrk välein.

Mitä jos en enää muista, minkä palveluntuottajan olen valinnut?

 • Voit tarkistaa valitsemasi palveluntuottajan kirjautumalla asiakkaan valintajärjestelmään. Voit myös kysyä asiaa miltä tahansa kokeiluun hyväksytyltä palveluntuottajalta.

Voivatko perheenjäsenet tehdä toisistaan poikkeavia valintoja?

 • Kyllä. Kukin perheenjäsen voi halutessaan valita oman palveluntuottajansa. Valinnat eivät vaikuta toisiinsa.

Voinko tehdä valinnan alaikäisen lapseni puolesta valintaportaalissa?

 • Et. Nykyinen sähköinen tunnistautuminen ei mahdollista tunnistautumista toisen puolesta. Et siis voi käyttää omia pankkitunnuksiasi tai mobiilivarmennetta lapsen valinnan tekemiseen. Alaikäisen lapsen valinta tehdään olemalla suoraan yhteydessä haluttuun palveluntuottajaan. 

Mitä jos lapsella on vakuutus?

 • Yksityisiä palveluntuottajia voi käyttää omalla kustannuksella tai vakuutuksen turvin kuten aikaisemminkin

Voinko käyttää työterveyshuollon palveluita, jos olen mukana kokeilussa?

 • Työterveyspalvelusi eivät muutu valinnanvapauskokeilun myötä.

Asun Lammilla. Voinko valita kantakaupungissa sijaitsevan yksityisen tai julkisen palveluntuottajan?

 • Kyllä voit. Kokeiluun valitut henkilöt voivat valita minkä tahansa kokeilussa mukana olevan palveluntuottajan.

Voinko halutessani käyttää Hämeenlinnan muiden julkisten terveysasemien palveluita?

 • Voit. 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki antaa kaikille mahdollisuuden valita minkä tahansa julkisen terveysaseman Manner-Suomen alueelta. Tällöin valinnan tekemisessä noudatetaan Hämeenlinnan kaupungin terveyspalvelujen ohjetta. Valintakokeilussa mukana olevana voit lisäksi valita palvelusi valintakokeilun piiriin kuuluvista palveluntuottajista, joiden tiedot löytyvät kaupungin nettisivuilta. Jos olet valinnut yksityisen terveysaseman terveysasemaksesi, et voi käyttää kiireettömissä tapauksessa muuta kuin valitsemaasi terveysasemaa, jos kyse on yleislääkärin, sairaanhoitajan tai sosiaaliohjaajan palveluista (kts palveluvalikoima alla).

Voinko valita muiden valinnanvapauskokeilussa mukana olevien kaupunkien palveluntuottajista?

 • Et. Kokeilu koskee ainoastaan Hämeenlinnassa mukaan listautuneita palveluntuottajia. Et siis voi valita toisen valinnanvapauskokeilukunnan yksityistä palveluntuottajaa. Kokeilusta erillään on valinnanvapauslainsäädäntö, jonka perusteella voit valita toisen kunnan alueella sijaitsevan julkisen terveysaseman. Kts ylempi kysymys.

Voiko vaihdon tehdä, vaikka odottaisi keskussairaalasta erikoislääkärin aikaa ja tuloksia?

 • Voi tehdä.

Jos lääkäri on määrännyt laboratoriokokeita, voinko vaihtaa palveluntuottajaa ja näkeekö tämä uusi lääkäri tulokset?

 • Voit vaihtaa. Laboratoriotulokset näkyvät Kanta-arkistossa.

 

Palveluvalikoima

Mitä palveluja kokeiluun kuuluu?

 • Palveluntuottaja tarjoaa asiakkaalle julkista terveydenhuoltoa vastaavat sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottopalvelut, sosiaaliohjaajan vastaanottopalvelut sekä laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Mitä palveluja kokeiluun ei kuulu?

 • Palvelupakettiin ei kuulu esimerkiksi erikoissairaanhoito, fysioterapia tai päivystys. Katso lista palvelupaketin ulkopuolisista palveluista tästä

Saanko käyttää mitä tahansa yksityisen palveluntuottajan tuottamia palveluita julkisen asiakasmaksun hinnalla?

 • Et. Saat kokeiluun osallistuvilta palveluntuottajilta ainoastaan julkista terveydenhuoltoa vastaavat kokeiluun kuuluvat palvelut, eli sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalvelut, psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottopalvelut, sosiaaliohjaajan vastaanottopalvelut sekä laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Mistä saan tietoa minulle tarjottavista palveluista?

 • Tietoa kokeiluun kuuluvien palvelujen valikoimasta saat kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.hameenlinna.fi/valinnanvapaus, Kastellista tai kysymällä suoraan kokeilussa mukana olevien terveysasemien/yksityisten palveluntuottajien henkilökunnalta.

Mitä sosiaaliohjaus pitää sisällään?

 • Sosiaaliohjaus sisältää ohjausta ja neuvontaa sekä tuen tarpeen kartoittamisen ja tarvittaessa ohjauksen jatkopalveluun.

Mistä saan muut julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvat palvelut (esim. fysioterapia)?

 • Julkiseen terveydenhuoltoon kuuluvissa lisäpalveluissa (esim. fysioterapia, silmänpohjankuvaukset, vammaispalvelut) asiakas ohjataan eteenpäin julkiseen terveydenhuollon yksikköön yhteisten sääntöjen mukaisesti.

Mitä ovat lisäpalvelut?

 • Lisäpalveluja ovat esimerkiksi erikoislääkäreiden vastaanotot, tähystykset, rasituskokeet yms. Näihin ohjaamisesta saat tietoa palveluntuottajaltasi.

Kuka määrää, millä ehdoilla lisäpalveluihin pääsee?

 • Julkinen palveluntuottaja määrittelee ne kriteerit, milloin esim. tähystykseen, rasituskokeeseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen julkisessa terveydenhuollossa pääsee. Kriteerit ovat samat yksityiselle ja julkiselle palveluntuottajalle.

Saanko lisäpalveluita julkiselta puolelta, jos käyn yksityisellä lääkärillä valinnanvapauskokeilun ulkopuolella (vakuutus tai maksan itse)?

 • Et saa. Julkisella puolella ei tehdä lisätutkimuksia yksityislääkärin lähetteellä, jos käynti ei kuulu valinnanvapauskokeilun piiriin. Myös lisätutkimukset täytyy silloin tehdä yksityisellä puolella omalla tai vakuutuksen kustannuksella.

Miten menettelen niiden palvelujen kanssa joihin ennen olen saanut lähetteen omalta terveysasemaltani (esim. verensokeri- tai kolesterolimittaukset), saanko lähetteen vastaavasti myös yksityiseltä palveluntuottajalta?

 • Kyllä, tavanomaiset laboratoriotutkimukset sisältyvät perusterveydenhuollon palveluihin. Lisäpalveluista saat tietoa palveluntuottajaltasi.

Miten jatkuvan terveyskeskuksesta saadun Marevan-kokeen kanssa menetellään jos vaihdetaan yksityiselle?

 • Kokeet otetaan uuden palveluntuottajan toimesta. Uusi palveluntuottaja arvioi, tarvitseeko käydä uudelleen lääkärissä lähetettä varten.

Kuuluvatko kortisonipiikit nivelreumaiselle potilaalle palvelupakettiin?

 • Kyllä kuuluvat. Hoitoa annetaan lääkärin harkinnan mukaan.

Olen kotisairaanhoidon asiakas. Voinko valita terveyskeskuksen sijaan yksityisen palveluntuottajan?

 • Kotisairaanhoito ei kuulu valinnanvapauskokeilun piiriin. Kotisairaanhoito on julkisen puolen tuottama palvelu ja kotisairaanhoitaja kysyy hoito-ohjeita omalta sovitulta kotisairaanhoidon lääkäriltään. Vastaanottopalveluja varten voit kuitenkin valita yksityisenkin palveluntuottajan.

Saanko valita myös julkiset hammaslääkäripalvelut yksityiseltä palveluntuottajalta?

 • Et. Toistaiseksi suun terveydenhuollon palvelut eivät kuulu valinnanvapauskokeiluun.

Mitä teen jos tarvitsen palvelua, joka ei kuulu valinnanvapauden piiriin?

 • Menettelet niin kuin aina aikaisemminkin. Saat lisätietoa vaihtoehdoista valitsemaltasi palveluntuottajalta.

 

Asiakasmaksut

Jos valitsen yksityisen palveluntuottajan, joudunko maksamaan enemmän?

 • Et. Julkisen palvelun hinta on valintakokeiluun valitulle asiakkaalle sama, oli sitten kyseessä yksityinen tai julkinen palveluntuottaja.

Kattavatko julkiset asiakasmaksut kaikki yksityiseltä saamani palvelut?

 • Asiakasmaksut kattavat ainoastaan kokeiluun sisältyvät julkiset palvelut (lista yllä). Asiakasmaksuun kuuluvista palveluista saat tiedon palveluntuottajalta.

Miten varmistun siitä, että saan tarvitsemani julkiset palvelut, enkä yllätyslaskua yksityiseltä jälkikäteen?

 • Yksityiset palveluntuottajat ovat velvollisia huolehtimaan sinusta asiakkaana ja kertomaan, mitkä palvelut ovat maksuttomia ja mitkä saat terveyskeskusmaksulla. Jos harkitset vastaavan palvelun ostamista suoraan yksityiseltä, palveluntuottajan on selkeästi kerrottava sinulle yksityisen palvelun hinta. Hämeenlinnan kaupunki valvoo palveluntuottajien toimintaa.

Nousevatko kokeiluun osallistuvien asiakasmaksut?

 • Eivät nouse. Asiakasmaksut ovat samat kuin Hämeenlinnan kaupungin muilla julkisilla terveysasemilla noudatettavat asiakasmaksut.

Mihin maksan julkisten palveluiden käytöstä?

 • Hämeenlinnan kaupunki lähettää sinulle laskun käyntisi jälkeen. Laskutus toimii samalla tavalla kuin käyttäessäsi julkisen terveysaseman palveluita.

 

Hoitoon pääsy

Jos sairastun illalla tai viikonloppuna ja tarvitsen kiireellistä apua, mihin hakeudun?

 • Iltaisin ja viikonloppuisin voit hakeutua suoraan keskussairaalan yhteispäivystykseen. Arkisin saat palvelun valitsemasi palveluntuottajan kiirevastaanotolta. Tarkista palveluntuottajasi aukioloajat valintaportaalista.

Jos tarvitsen lähetteen keskussairaalaan sairauteni vuoksi, voinko saada sen yksityiseltä palveluntuottajalta?

 • Kyllä. Voit saada lähetteen samalla tavalla kuin julkiseltakin terveysasemalta, jos sinut on valittu kokeiluun.

Voinko saada lähetteen yksityisiin palveluihin ilman erimaksua myös yksityiseltä palveluntuottajalta, samaan tapaan kuin olen aiemmin saanut omalta julkiselta terveysasemaltani?

 • Kyllä. Yksityinen palveluntuottaja ohjaa asiakkaan kaupungin solmimien sopimusten mukaisille palveluntuottajille.

Voinko varata ajan julkiseen kiireettömään hoitoon myös iltaisin tai viikonloppuna, jos yksityinen palveluntuottaja on auki?

 • Kyllä voit.

Onko hoitoon pääsyyn aikatakuuta vaihtaessa yksityiselle palveluntuottajalle?

 • Hoitotakuu ja hoitoon pääsyn määräajat ovat samat kaikille palveluntuottajille. Määräajat ovat samat kuin terveyskeskukselle. Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa.

 

Asiakastietojen käsittely

Jos valitsen yksityisen palveluntuottajan, onko heillä terveystietoni käytössään?

 • Kyllä. Kaikki kokeilussa mukana olevat palveluntuottajat käyttävät kansallista Kanta-arkistoa, johon asiakkaan tiedot kirjataan. Kanta-arkistossa näkyy asiakkaalle julkisen terveydenhuollon tekemät kirjaukset viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tätä aikaisemmat tiedot saadaan tarvittaessa hoitavasta paikasta erillisien tietopyynnön kautta.

Päätyvätkö paperiset potilastiedot uudelle palveluntuottajalle?

 • Potilastiedot päätyvät uudelle palveluntuottajalle pääsääntöisesti kansallisen potilastiedon arkiston Kanta-palvelun kautta. Pääset myös itse tarkastelemaan potilastietojasi Omakanta-palvelun kautta. Potilastietojen arkistointi laajenee vaiheittain, jolloin kaikki hoitotietosi eivät ole välttämättä nähtävissä Omakannassa. Jos mitään tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä ja/tai arkistoida terveydenhuollossa. Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, vaikka olet asioinut palveluun jo liittyneessä yksikössä, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä. Näet palvelusta myös, onko tietoja siirretty toimintayksiköstä toiseen

Voinko tarkistaa jostain, mitä minusta on potilasasiakirjaan kirjoitettu?

 • Kyllä. Voit pyytää potilasasiakirjatiedot siitä toimipisteestä, missä tiedot on kirjattu.

Saavatko muut ihmiset tietää, minkä terveysaseman olen valinnut?

 • Tiedot valinnoista ovat vain palvelun järjestäjällä sekä niillä palveluntuottajilla, jotka ovat tehneet sopimuksen osallistumisesta valinnanvapauskokeiluun.

Jos vaihdan yksityisen terveysaseman potilaaksi, voinko kieltää potilastietojeni näkymisen terveyskeskuksessa?

 • Et. Potilastietojen katsominen edellyttää kuitenkin aina hoitosuhdetta siihen asiakkaaseen, kenen tietoja katsotaan.

Voinko saada tiedon siitä, ketkä ovat katsoneet potilastietojani?

 • Kyllä, tietojen katselusta jää aina merkintä potilastietojärjestelmän sairauskertomuksen lokiin.

Voinko tarkistaa jostain minkä palvelutuottajan olen valinnut?

 • Kyllä. Voit tarkistaa omat tietosi kirjautumalla kaupungin valinnanvapauskokeilun nettisivuille tai kysymällä suoraan kokeilussa mukana olevilta palveluntuottajilta.

Olen aikaisemmin lähettänyt sähköisen reseptin uusimispyynnön eOmahoidon kautta. Miten menettelen jos vaihdan yksityiselle palveluntuottajalle?

 • eOmahoito-palvelu on käytössä vain Hämeenlinnan terveyspalvelujen terveysasemilla. Sähköinen reseptin uusiminen onnistuu useimmilla yksityisillä palveluntuottajilla kansallisen OmaKanta-palvelun kautta. Käyttäessäsi OmaKanta-palvelua valitse uusintäpyynnön vastaanottajaksi se palveluntuottaja, jonka asiakkaaksi olet listautunut. Varmista sähköisen reseptin uusimiskäytännöt valitsemaltasi palveluntuottajalta, sillä käytännöt vaihtelevat.

 

Palautteen antaminen

Jos olen tyytymätön hoitoon tai saamaani palveluun, mihin teen valituksen?

 • Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteys hoitaneen yksikön potilasasiamieheen.

Mihin voin antaa palautetta valintakokeilun onnistumisesta?

 • Voit laittaa palautetta Hämeenlinnan kaupungin palautejärjestelmään. Voit myös halutessasi antaa palautetta suoraan palveluntuottajalle.

 

Mikäli kysymykseesi ei ole vastattu tässä tai tarvitset yleisneuvontaa kokeiluun ja valinnan tekemiseen liittyen, neuvontapuhelimemme palvelee arkisin kello 9.00 - 10.00 numerossa (03) 621 6388.

Asiasanat: usein kysyttyä
Viimeksi muokattu: 27.3.2017